نمرات روشنگر3(سیدخندان)

 

نام نام خانوادگی کد ملی جنسیت نام پدر نام حرفه کد استاندارد مرحله نمره
پرستو پروازی 0017394740 زن پژمان رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش) 1-10/18/1/5 1393/04/06 0
نعیمه عبدالحسینی 0440081181 زن محمد رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/04/06 0
هدی قاسمی 0070187673 زن عباس کارور 3DMAX 1-62/50/1/6 1393/04/06 75
پریسا سلیمی آقالطفعلی 0072709332 زن ابراهیم کارور 3DMAX 1-62/50/1/6 1393/04/06 65
پدیده میثاقیان 0013754122 زن حبیب اله رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/04/06 67.5
ملیحه صادقی 0323963714 زن نصرت رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/04/06 0
مرضیه شفیعی 0077648536 زن محمدحسین حسابدار حقوق و دستمزد (کار و دانش) 3-39/34/1/4 1393/04/06 72.5
نرگس ترابی 0520059859 زن محمدعلی کارور Flash MX (کار و دانش) 1-61/46/1/3 1393/04/06 72.5
فرشته کرمی 1830151525 زن بوالقاسم رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/04/06 0
شادی قهرمانی 0011614307 زن غلامرضا کارور CORELDRAW (کار و دانش) 1-62/54/1/4 1393/04/06 0
الهام  عبدی 0081613474 زن محمدحسین رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/04/06 67.5
مریم میری رامشه 0081435703 زن حسین رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/04/06 72.5
سیده معصومه ساجدی 4251270932 زن سیدعلی محمد رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/04/06 37.5

نمرات  عملی اردیبهشت 93(خانم ها)

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

نام دوره

تاریخ آزمون کتبی

تاریخ آزمون عملی

تاریخ آزمون عملی مجدد

نمره آزمون

کتبی

عملی

1

سمیه

ابراهیمی

مجتبی

3915

حسابدار حقوق و دستمزد

16/12/92

8/2/93

 

52.5

77

2

مینا

خدیر

رضا

38287

حسابدار حقوق و دستمزد

16/12/92

8/2/93

 

67.5

82

3

معصومه

عبدالهی

عظیم

4481

حسابدار حقوق و دستمزد

16/12/92

8/2/93

 

100

غایب

4

سعیده

مهربان

غلامرضا

40640

حسابدار حقوق و دستمزد

16/12/92

8/2/93

 

52.5

76

5

معصومه

کاظمی

حامد

704

Icdl درجه 1

1/6/92

10/7/92

9/2/93

55

غایب

6

کهربا

شفیعی

ابراهیم

0017603110

Icdl درجه 1

17/8/92

23/9/92

9/2/93

70

52

7

آفاق

گنجی فیجانی

محمدرضا

0440241715

حسابدار حقوق و دستمزد

5/7/92

8/8/92

8/2/93

50

50

8

سرور

رضایی کمال آباد

بهمن

883

Icdl درجه 1

16/12/92

9/2/93

 

70

57

9

مهبانو

فیروزبخت

محمد

174

Icdl درجه 1

16/12/92

9/2/93

 

90

48

10

سارا

مردانی

سعید

9977

Icdl درجه 1

16/12/92

9/2/93

 

85

72

11

سپیده

مقدم فرد

محسن

0012049131

Icdl درجه 1

16/12/92

9/2/93

 

72.5

70

12

محدثه

اصغری

علیرضا

0017535670

Icdl درجه 2

16/12/92

9/2/93

 

55

30

13

زهرا

حسن پور

مهدی

3328

Icdl درجه 2

16/12/92

9/2/93

 

62.5

غایب

14

طلعت

قبادی راد

اکبر

0920083250

Icdl درجه 2

16/12/92

9/2/93

 

55

غایب

15

تکتم

آهویی

علی

1

photoshop

16/12/92

9/2/93

 

85

70

16

سارا

حجت

حسن

8428

photoshop

16/12/92

9/2/93

 

70

74

17

رزیتا

وجدانپرست اصل

کریم

6203

photoshop

16/12/92

9/2/93

 

60

20

18

حمیرا

الماسی

غلامحسین

1089

رایانه کارحسابدارمالی

16/12/92

15/2/93

 

77.5

70

19

مرضیه

شفیعی

محمدحسین

31512

رایانه کارحسابدارمالی

16/12/92

15/2/93

 

75

90

20

زهره

گیلک

اسماعیل

18812

رایانه کارحسابدارمالی

16/12/92

15/2/93

 

65

73

 

(نمرات کتبی آزمون مورخ 26 اردیبهشت 93 (آقایان

 

رديف

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شماره شناسنامه

نام دوره

تاريخ آزمون كتبي

تاريخ آزمون عملي

تاريخ آزمون عملي مجدد

نمره آزمون

کتبی

عملی

1

ابوالفضل

علیخانی

حسین علی

4911426519

Icdl درجه2

92/2/26

اعلام میشود

 

75

 

2

برزو

نوروزی

حسنعلی

0073459232

Icdl درجه2

92/2/26

اعلام میشود

 

87.5

 

3

مهران

نیکبخت

احمد

129357487

Icdl درجه2

92/2/26

اعلام میشود

 

82.5

 

4

محمدرضا

کبیری

علیرضا

006085328

Icdl درجه2

92/2/26

اعلام میشود

 

غ

 

5

هادی

معروف خانی

اصغر

4411190494

Icdl درجه2

92/2/26

اعلام میشود

 

72.5

 

6

مصطفی

اسدی

علی محمد

0381840158

Icdl درجه2

92/2/26

اعلام میشود

 

82.5

 

7

مجتبی

محمدعلی حبیب اله

عزیز اله

0082712077

Icdl درجه2

92/2/26

اعلام میشود

 

80

 

8

محمد

گلدوست عارفی

غلامحسین

0902070541

Icdl درجه1

92/2/26

اعلام میشود

 

 

 

9

سهیل

سمیاری

سعید

0017081386

Auto cad

92/2/26

اعلام میشود

 

35

 

 

 

 

 

نمرات کتبی آزمون مورخ 26 اردیبهشت 93 (خانم ها)

 

رديف

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شماره شناسنامه

نام دوره

تاريخ آزمون كتبي

تاريخ آزمون عملي

تاريخ آزمون عملي مجدد

نمره آزمون

کتبی

عملی

1

ملیحه

صادقی

نصرت

10037

Icdl درجه2

92/2/26

اعلام میشود

 

77.5

 

2

پدیده

میثاقیان

حبیب اله

0013754122

Icdl درجه2

92/2/26

اعلام میشود

 

65

 

3

مریم

میری رامشه

حسین

0081435703

Icdl درجه2

92/2/26

اعلام میشود

 

72.5

 

4

بهنوش

حبیبی

عزیز

3060146446

Icdl درجه2

92/2/26

اعلام میشود

 

80

 

5

صدیقه

علیپور

ملک

2691264572

Icdl درجه2

92/2/26

اعلام میشود

 

65

 

6

مهدیه

هادی گل

علی اصغر

0080176143

Icdl درجه2

92/2/26

اعلام میشود

 

75

 

7

مرضیه

حسینی

مهدی

0079906435

Icdl درجه2

92/2/26

اعلام میشود

 

52.5

 

8

پروانه

بابائی

کامران

0056429738

Icdl درجه2

92/2/26

اعلام میشود

 

77.5

 

9

نازنین

پروازی

محمدرضا

0310954991

Icdl درجه2

92/2/26

اعلام میشود

 

82.5

 

10

لادن

حریریان

عباس

0079290639

Icdl درجه2

92/2/26

اعلام میشود

 

80

 

11

مهشید

محروقی

کریم

0081808550

Icdl درجه1

92/2/26

اعلام میشود

 

52.5

 

12

اعظم

امینی

ذبیح اله

0534506488

Icdl درجه1

92/2/26

اعلام میشود

 

75

 

13

فاطمه

اهوئی

علی

0946769621

Icdl درجه1

92/2/26

اعلام میشود

 

غ

 

14

ندا

ارفع جهره

حجت اله

0079300138

حسابداری عمومی مقدماتی

92/2/26

اعلام میشود

 

75

 

15

مرضیه

شفیعی

محمدحسین

0077678536

حسابداری عمومی مقدماتی

92/2/26

اعلام میشود

 

60

 

16

حمیرا

الماسی

غلامحسین

0051310332

حقوق و دستمزد

92/2/26

اعلام میشود

 

 71.5

 

17

زهره گیلک

اسماعیل

 

007563699

حقوق و دستمزد

92/2/26

اعلام میشود

 

 69.23

 

18

سمیه

رضائی

حسن

00683247740

حقوق و دستمزد

92/2/26

اعلام میشود

 

 82.5

 

19

هانیه

حمزه لو

هاشم

0010195051

ویژوال بیسیک

92/2/26

اعلام میشود

 

 75

 

20

نرگس

ترابی

محمدعلی

0520059859

شهروند الکترونبک

92/2/26

اعلام میشود

 

95

 

21

فاطمه

نیک قلب

نادر

0012921006

کاربر رایانه

92/2/26

اعلام میشود

 

62.5

 

 

نمرات کامپیوتر و حسابداری کاراموزانیکه آزمون کتبی در بهمن 92 و آزمون عملی آنها در اسفند92 برگزار شده

                             

رديف

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شماره شناسنامه

نام دوره

تاريخ آزمون كتبي

تاريخ آزمون عملي

تاريخ آزمون عملي مجدد

نمره آزمون

كتبي

عملي

1

سهیل

حاتمی

کامران

6270015545

Icdl درجه2

92/11/11

92/12/19

 

77.5

غ

2

سید سعید

شبستری

سیدحسین

480

Icdl درجه2

92/11/11

92/12/19

 

62.5

74

3

اعظم

امینی

ذبیح اله

15

Icdl درجه2

92/11/11

92/12/20

 

65

100

4

مهشید

محروقی

کریم

13820

Icdl درجه2

92/11/11

92/12/20

 

62.5

74

5

زهرا

ترک

داریوش

32985

Icdl درجه2

92/11/11

92/12/20

 

70

90

6

فاطمه

اخباری

محمد

0012735382

Icdl درجه2

92/11/11

92/12/20

 

57.5

93

7

پرگل

باقری ستاری

داود

2913

Icdl درجه2

92/11/11

92/12/20

 

غ

-

8

رقیه

سهیلی

صفر

12958

Icdl درجه1

92/11/11

92/12/20

 

62.5

غ

9

مرضیه

جغتائی

محمدرضا

53076

Icdl درجه1

92/11/11

92/12/20

 

82.5

94

10

شیرین

آفریننده بین

پرویز

30366

Icdl درجه1

92/11/11

92/12/20

 

67.5

78

11

مرضیه

شفیعی

محمدحسین

31512

کاربر رایانه

92/11/11

92/12/20

 

75

80

12

نفیسه

مومنی

ابوالفضل

0018227673

AUTOCAD

92/11/11

92/12/20

 

67.5

79

13

مینا

خدیر

رضا

38287

رایانه کار مالی

92/11/11

92/12/21

 

87.5

68

14

سوگند

شهابی مقدم

سیامک

0012224014

حقوق و دستمزد

92/11/11

92/12/14

 

65

72

15

محمود

محمدی

محمدهادی

3520

صنعتی

92/11/11

92/12/20

 

76.5

49

-

نمرات عملی مجدد (بار دوم) کاراموزانیکه آزمون عملی آنها در اسفند 92 برگزار شده

                                       

رديف

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شماره شناسنامه

نام دوره

تاريخ آزمون كتبي

تاريخ آزمون عملي

تاريخ آزمون عملي مجدد

نمره آزمون

كتبي

عملي

1

محمد

بصیرنژاد

اکبر

0020609205

Icdl درجه2

92/6/1

 

92/12/19

80

90

2

حمیدرضا

عسگری

محمدرضا

0018938302

Icdl درجه1

92/7/5

 

92/12/19

55

75

3

کامبیز

احمدی

حمزه

12761

Icdl درجه1

92/9/17

 

92/12/19

80

70

12

جواد

آخوندی

ابراهیم

49510

AUTOCAD

92/6/1

 

92/11/16

60

88

راه های ارتباطی

دفتر مركزي : 44244867

ايميل : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

مجتمع های فنی روشنگر و خبره را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید.

t.me/rokhis1

sapp.ir/rokhis1

eitaa.com/rokhis

instagram.com/rokhis110