برنامه هفتگی خبره3(فلکه اول تهرانپارس)

                                 

                        8         9       10     11     12     13      14     15      16     17      18      19    20          21

 

 

 

    شنبه

 

10/04

 

سایت1

 

 

 

 

سرلک 30/11 d3

 

 

 

سایت2

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت3

 

 

 

 

 

 

صادقی 16/4 کرل

 

سایت4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1شنبه

 

11/04

 

سایت1

 

 

 

صادقی 10/8 ویندوز

صادقی 10/6 ویندوز

صادقی 18/12 ورد

 

 

سایت2

 

 

 

علیپور 20/15 برنامه نویسی

 

 

 

 

سایت3

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2شنبه

 

12/04

 

سایت1

 

 

 

 

 

مهربان24/16 مالی

 

 

 

سایت2

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت3

 

 

 

 

 

صادقی 12/12 اکسز

صادقی 16/2 ورد

 

سایت4

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

            

 

        8         9       10     11     12     13      14     15      16     17      18      19    20          21

 

 

 

    3شنبه

 

13/04

 

سایت1

 

 

 

 

 

صادقی 18/14 ورد

 

 

سایت2

 

 

 

صادقی 10/10 ویندوز

صادقی 10/8 ویندوز

 

 

 

سایت3

 

 

 

علیپور 20/12 برنامه نویسی

 

 

 

 

سایت4

 

 

 

 

 

 

20/6

مهربان

مالی

 

 

 

 

 

    4شنبه

 

14/04

 

سایت1

 

 

 

 

 

مهربان24/18 مالی

 

 

 

سایت2

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت3

 

 

 

 

 

صادقی 2/2 تایپ

 

 

سایت4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5شنبه

15/04

 

سایت1

 

 

 

مهربان12/4 حقوق

 

20/8

مهربان

مالی

 

 

 

 

سایت2

 

 

 

سرلک 30/13 d3

علیپور 10/10 برنامه نویسی

 

 

سایت3

 

 

 

 

مهربان20/9 تکمیلی

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

  

            

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

        

 

 

 

 

 


 

 

 

 

راه های ارتباطی

دفتر مركزي : 44244867

ايميل : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

مجتمع های فنی روشنگر و خبره را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید.

t.me/rokhis1

sapp.ir/rokhis1

eitaa.com/rokhis

instagram.com/rokhis110